MARIO PUZO

MARIO PUZO RODINA Prolog Když se Evropou přehnala Černá smrt, morová epidemie, která zahubila polovinu obyvatel, mnozí v zoufalství obrátili zraky od nebes k zemi. A ti, kdo měli silnější sklon k filozofii, se v touze ovládnout hmotný svět snažili odhalit taje existence a vyjasnit velké záhady života, zatímco chudí nedoufali než v to, že… Continue reading MARIO PUZO